Gemiddelde zorgkosten basisverzekering per verzekerde 2018 per Type kosten per Geslacht
Bezoek