Aantal stemmen 2e kamer verkiezingen per Jaar Gemeente: Beek Partij: Gereformeerd Politiek Verbond (GPV)
Bezoek