Aantal subtrajecten per Jaar Zorgproduct consument: 982017018, Plaatsen van een apparaat (pulsgenerator), inclusief een elektrode, dat elektrische prikkels geeft bij chronische clusterhoofdpijn (deelname ONS-studie)
Bezoek