Aantal subtrajecten per Jaar Zorgproduct consument: 982017010, Verwijderen van een elektrode en/of een apparaat en/of revisie van het apparaat dat elektrische prikkels geeft bij obstipatie (deelname SNM-studie)
Bezoek