Aantal subtrajecten per Jaar Zorgproduct consument: 982017009, Voor proef of voor permanent plaatsen van een elektrode voor aansluiting op een apparaat dat elektrische prikkels geeft bij obstipatie (deelname SNM-studie)
Bezoek