Aantal subtrajecten per Jaar Zorgproduct consument: 982017007, Plaatsen van een apparaat (pacemaker), inclusief een elektrode, dat elektrische prikkels geeft bij obstipatie (deelname SNM-studie)
Bezoek