Aantal subtrajecten per Jaar Zorgproduct consument: 982017005, Toedienen via een infuus of injectie van een vaccin met dendritische cellen die het afweersysteem versterken bij huidkanker (deelname DC-studie)
Bezoek