Aantal subtrajecten per Jaar Zorgproduct Latijn: 982017021, ONS-studie | Verwijderen elektrode- en/of pulsgenerator neurostimulator of revisie neurostimulator | Voorwaardelijk toegelaten zorg
Bezoek