Gemiddeld aardgasverbruik: eigen woningen per Gemeente
Bezoek