Gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh: eigen woningen per Gemeente
Bezoek