Gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh: vrijstaande woningen per Gemeente
Bezoek