Which data insights do we have?

A few examples

Geleverde zorgproducten over de tijd Diagnose: Straalamputatie evt met straattrans-positie / handversmalling
Cumulative number of corona virus (COVID-19) vaccinations world wide per day
Aantal leerlingen voortgezet onderwijs 2020 per leer- of verblijfjaar Instelling: RGO vmbo, locatie Schoolstraat
Werkloosheid en beroepsbevolking nederland

Have you seen these searches?

What are the most frequent searches?